Rubicon Building là sự dung hòa giữa không gian văn phòng thoải mái tiêu chuẩn Nhật và văn hóa Việt. Đề bài đặt ra cho chúng tôi là tạo một không gian cho người sử dụng vừa “làm việc” vừa “sinh sống” vì thời gian ở công sở chiếm một phần rất lớn trong quỹ thời gian của mỗi người đi làm. Do đó, chúng tôi không chỉ tập trung vào thiết kế một không gian văn phòng để làm việc đơn thuần mà chú trọng việc tạo một không gian sống thoải mái cho người sử dụng, đồng thời bố trí các không gian sử dụng chung rộng rãi nhằm thúc đẩy sự giao lưu giữa những người sử dụng và kích thích sự sáng tạo.