Rubicon là thương hiệu tòa nhà văn phòng thế hệ mới do doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam (SCTI) hợp tác phát triển.

Các tòa nhà văn phòng thế hệ mới phải là một không gian kích thích sự sáng tạo và ý tưởng đột phá. Một trong những điểm nhấn của Rubicon là có không gian sử dụng chung rộng rãi và tất cả các phòng đều có ban công. Đây chính là những không gian nhằm tăng cơ hội trao đổi, giao tiếp của người sử dụng làm tiền đề cho những ý tưởng sáng tạo.